Производство на центробежни водни помпи

Фирмата произвежда центробежни водни помпи, разработени съгласно изискванията на БДС и утвърдени на българския пазар, помпени агрегати и резервни части за български помпи.

Производство на помпи

Едностепенни и многостепенни центробежни помпи. Дебит от 180 l/min. до 3000 l/min. Напор от 2 Bar до 32 Bar.

Резервни части

Осигуряваме оригинални резервни части за всички помпи, произвеждани от нас. Поддържаме складови наличности.

Ремонт на помпи

При ремонтните дейности се влагат оригинални резервни части, осигуряващи отлични параметри на ремонтираните помпи.

Помпи и помпени агрегати

Водни помпи Видин

Водни помпи:

  • За лично стопанство.
  • За водоснабдяване.
  • За капково напояване.
  • Дъждовални системи.
  • Качество и надеждност.
  • Достъпни цени.

Категории водни помпи

Битови помпи Вода, едностъпални помпи Е-М моноблок, едностъпални помпи Е на лагерно тяло, многостъпални хоризонтални помпи МТ, сондажни вертикални помпи.