Помпи

 


Многостъпални хоризонтални помпи тип МТ

Многостъпални хоризонтални помпи тип МТ

Помпите се коплират с двигатели клас на ефективност IE3, отличаващи се с ниски експлоатационни разходи. Помпите имат приложение за напояване, отводняване, водоснабдяване, миещи системи, капково напояване, в промишлеността и селското стопанство, в противопожарни системи.

Вариант на изпълнение

Питателни помпи с температура на водата до +120 градуса. Само помпа без ел. двигател и рама. Помпа куплирана с ел. двигател, с еластичен съединител поставени на обща рама /шаси/. Помпа куплирана с бензинов или дизелов двигател, с еластичен съединител поставени на обща рама /шаси/.

обратно към помпи

Характеристики

  • Макс. дебит от 2 л/сек. до 30 л/сек.

  • Макс. напор до 320 мН2О

  • Уплътнение на вала - салник с лоена набивка

  • Материали на основните детайли - сив чугун

  • Резервни части на склад

Означение

  • 3МТ18.2

  • 3 - номинален дебит л/сек.

  • МТ - многостепенна помпа

  • 18 - напор на 1 стъпало /мН2О/

  • 2 - брой стъпала

Технически данни