Услуги

Производство на помпи

Едностепенни и многостепенни центробежни помпи. Дебит от 180 l/min. до 3000 l/min. Напор от 2 Bar до 32 Bar.

Резервни части

Осигуряваме оригинални резервни части за всички помпи, произвеждани от нас. Поддържаме складови наличности.

Ремонт на помпи

При ремонтните дейности се влагат оригинални резервни части, осигуряващи отлични параметри на ремонтираните помпи.

Категории водни помпи

Нашите помпи

  • За лично стопанство.
  • За водоснабдяване.
  • За капково напояване.
  • Дъждовални системи.
  • Качество и надеждност.
  • Достъпни цени.

Нашият опит

Производство на помпи 100%
Ремонт на помпи 100%
Резервни части 100%

Видове помпи

Битови помпи Вода, едностъпални помпи Е-М моноблок, едностъпални помпи Е на лагерно тяло, многостъпални хоризонтални помпи МТ, сондажни вертикални помпи
Ивкат-Продукшън ЕООД